Talouden asiantuntijapalvelut

Talousinformaation parempaa hyödyntämistä!

Haluamme kaikissa tilanteissa tukea asiakkaitamme ymmärtämään talouden tuottamaan informaatiota ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä liiketoimintansa hyväksi. Talouden asiantuntijapalvelumme kautta esimerkiksi aloittava yrittäjä, kasvu- tai startup-yritys saa tukea omaan kasvuunsa ja toimintansa kehittämiseen. Talouspäällikköpalvelumme tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille tukea arkeen ja on mukana siivittämässä yrityksen menestystä!


Tarjoamme muun muassa:

  • Tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun
  • Tukea investointipäätöksiin
  • Apua taloudellisten mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseen
  • Helpotusta talouden mittareiden valintaan ja seurantaan
  • Asiantuntemusta budjetointiin, ennusteiden laatimiseen ja talousraporttien seurantaan
  • Tukea kassavirran raportointiin ja ennustamiseen


Palvelumme hyödyt yrityksellenne:

  • Talouden systemaattinen seuranta auttaa esimerkiksi päätöksenteossa ja kasvattaa kustannustietoisuuttanne
  • Talouden ennakointi luo toimintaanne varmuutta ja hallittavuutta sekä luo edellytykset toimintanne kehittymiselle
  • Luo läpinäkyvyyttä rahavirtoihin, ennakoitavuutta rahojen käyttöön ja niiden riittävyyteen


Talouspäällikköpalvelumme kautta yrityksenne saa aina kokonaisvaltaista ja henkilökohtaista palvelua kaikkiin arjen tilanteisiin. Räätälöimme palvelumme yrityksenne koon, kasvuvaiheen ja tavoitteiden mukaisesti. Tarjoamme talouspäällikköpalvelua myös jatkuvana palveluna.